Församlingen


Förändring och förankring


Ytterst i havet på Sveriges västsida finns en liten Missionsförsamling. För några år sedan insåg man allvaret i sin situation. Medelåldern blev allt högre, krafterna avtog och medlemsantalet blev allt mindre. Samtidigt bedrev församlingen ett stort scoutarbete med hjälp av ledare från samhället.


Det man inte ville var att bli en av de många församlingar som varje år rapporteras till kyrkokonferensen som upplösta.


Sexton församlingsmedlemmar  med en medelålder på 80+, ett aktivt par i femtioårsåldern, tog beslutet att ta steget ut i det okända. Pengar söktes, en pastor anställdes och 2002 påbörjades arbetet.


Och vår största rikedom var brist. Det har varit och är fruktansvärt svårt men kanske vår enda eller största möjlighet?


Vad skulle du önska av en omstartad Missionskyrka? blev en viktig fråga i kommunikationen med öns invånare. Som Jesus frågade Bartimaios: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Sökandet efter nya former, ett relevant språk och mötesplatser för samtalet om tro och gudserfarenhet i vår tid bar arbetet vidare. Och gör det än. En önskan om att människor skulle känna sig inkluderade i kyrkorummet under samlingar av olika slag resulterade i en varsam renovering av kyrkan. Många samtal fördes om allt från attityder till symboler. Möbleringen kom att ändras till cafésittning. Samtalen, i det alltid förekommande och rikliga fikat i gudstjänster och andra samlingar, fortsätter mer obehindrat om vi slipper förflyttning eller ommöblering.


Första advent 2010 invigdes församlingens nya kyrka. Den gamla räckte inte till för det uppdrag församlingen tro sig ha. Valborgsmässofton några månader senare invigdes retreatlängorna med 12 rum för retreater, församlingshelger, medarbetardagar… ”Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under.” Ps 118: 23 läste vi vid invigningshögtiden. Ja, nog är det ett under! Och fantastisk bra har det blivit. Många är de som engagerat sig och lagt ner tid, omsorg och arbete i detta skapande. Både hantverkare och frivilliga krafter, från ritningsskiss till användbara lokaler. Men klara skall vi nog aldrig bli.


Med nya och ändamålsenliga lokaler kan arbetet fortsätta att finna nya former. I retreatens stillhet och vila inbjuds vi alla till fördjupning och att låta sig älskas av Gud. Församlingen antog en ”programförklaring” våren 2013 där man beslöt att för en tid framåt fokusera en av ”cirkelns” sektorer. För 13/14 valdes; fördjupning, mognad och växt. Därefter har nya sektorer valts vid varje årsmöte..


I samtalen har vi fått påtala vikten av att sörja det som inte längre är, om att inte känna igen sig, att förändring är svårt men oundvikligt. Vi har i samtal gjort det möjligt att påverkas av varandras olika sätt att tänka i den allt mer växande grupp som ser Styrsö Missionskyrka som sin kyrka. I samtal har tro fått bekräftas. Att alla frågor får uttalas, att allt går att fundera över tillsammans, hoppas vi är en självklarhet. I samtal får bibeltexter bli levande och delade på ett sätt som påverkar livet. Formerna för delande och samtal är många, allt ifrån samtal i gudstjänsten, storforum, cafékvällar som rör livets små och stora frågor, musik i sommarkväll, samtalsgrupper, helger för gemenskap och fördjupning till enskilda själavårdssamtal. Inte minst viktiga är alla de spontana samtal som sker i livsmedelsaffären eller på båten där man berättar om varför man tycker att det är viktigt med en tro att leva på och en kyrka som lever.


>>Läs mer