Församlingen forts


Förändring och förankring fortsättning


Vi försöker arbeta med många uttrycksformer. Redan hösten 2002 arrangerade vi vår första konstutställning på öns hembygdsgalleri. Temat var TRO och drygt tjugo konstnärer och konsthantverkare ställde ut vad som för dem var tro. Flera utställningar har följt och följer. De olika uttrycken för våra innersta frågor har hjälpt oss att djupna och breddas i vår tro. Nu har även en skaparretreat i mars ”Tron har många uttryck” fått sina former.  Även den ett led i övertygelsen att vi behöver många sätt att leva och bearbeta vår tro.


Förändring sker på många plan. Under 2015 arbetade vi igenom och antog ny konstitution med församlingsordning och stadgar. Sedan några år är vi en del av Equmeniakyrkan, en kyrkobildning av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.


I dag har Styrsö Missionskyrka vuxit till ett drygt femtiotal. Dock säger medlemstal bara en liten del av allt som sker. Fortfarande är vi för få för att egentligen räcka till för allt arbete som pågår och visionerna vi bär. Framför oss ligger både roliga och tuffa utmaningar. Utmaningen, med inspiration från Joh 21, att lägga ut på höger sida, att göra det ovana, det annorlunda har följt församlingen från omstartens början. Med ny kyrka lever vi i ännu en omstart där vi frågar oss vart vägen bär.


I alla former och uttryck som ständigt ändras och växlar i vårt arbete finns ord som stadigt upprepas i stort sett i alla samlingar: ”Herren välsigne dig och bevare dig…” Och välsignelsen tillsägs var och en in i den situation som just nu råder.


Teologidagar i april med föreläsningar över aktuellt tema har blivit ett viktigt och uppskattat inslag några år i rad i församlingen arbete. Temat för 2016 är ”Leva i världen, omvänd till verklighet” Om sekulär andlighet och andlig sekularisering. Här inbjuds till teologisk fördjupning, andakter, reflektion och samtal. Dessa dagar används hela kyrkan med alla tillgängliga lokaler och lite till.


Vad är det som gör att en till åren kommen församling vågar sig ut i det okända? Kanske vi kan låna en bild från en svunnen tid och som finns i öns historia? När man skulle fiska med snurrevad var man tvungen att söka gott ankarfäste, en botten som höll ankaret under extrema påfrestningar. Annars äventyrades både arbete och liv. Församlingen har sett många gästande pastorer med olika personligheter och teologi komma och gå. Vindar har vänt, blåst upp och mojnat. I allt har funnits en djup förankring i tron på en Gud som upprättar, befriar och som verkar på skilda sätt och genom olika former.


Och snurrevadsfisket har för länge sedan övergått i annat fiske med andra typer av redskap. Allt förändras. Så behöver också nya bilder ständigt skapas som berättar om Gud som bär våra liv.


Till församlingens retreater hittar allt fler människor. Med stor glädje ser vi hur öns vackra natur, omsorgsfullt bemötande, vackra kyrkolokaler, andakter och meditationer samspela med tystnaden till gudsmöten som skapar förankring och förändring.


I bävan och med stor tacksamhet söker vi leva det uppdrag Gud har gett Styrsö Missionskyrka.


För Styrsö Missionskyrka januari 2016


Lena Huld


Pastor