Vi söker ny pastor

Styrsö Missionskyrka – är en livskraftig församling, väl medveten om sin historia och som vill fortsätta lägga ut på styrbords sida. Vi söker en pastor och församlingsföreståndare som vill leda oss i vårt mångfaldiga uppdrag. Det är en 100% tjänst från 1 Februari 2023.

Styrsö Missionskyrka är en mindre församling som vill leva i förändring för att tolka och tala relevant om kristen tro i vår tid, men med en fast förankring i övertygelsen på en levande Gud som älskar, vill befria och utmana oss människor. Vi möts i samlingar av olika slag där Kristus är centrum och inte dess gräns, inga frågor är fel, samtalet är viktigt. Vi tänker att allt talar – i gudstjänsten möter vi Gud, oss själva och varandra. I Styrsö Missionskyrka välkomnar vi till retreat. Här finns en fantastisk miljö både i kyrkan med dess retreatrum och på öns stigar över klippor och längs havet. Nationellt har Styrsö Teologidagar hållits i många år med spännande och utmanande föreläsningar, respondenter och samtal i mindre grupper. Vi är en församling för både nära och fjärran vänner.

Förutom det vi redan beskrivit om församlingens arbete söker vi dig

  • som är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan och trygg och motiverad i din ledarroll.
  • som vill leda församlingen till fördjupning i gudstjänst och predikan.
  • som ser en styrka i retreatens andlighet och fördjupning.
  • som värderar musikens betydelse i gudstjänster och samlingar och ser en glädje i att samarbeta med församlingens musiker, solister, lekmän
  • som vill vara navet i församlingens omsorgsarbete, den teologiska och den personella dynamiken
  • som brinner för såväl lokala som globala möten och värden i liv och teologi.
  • som verkar för ekumenik och goda relationer med andra församlingar på öarna

Ansökan med cv skickas till: [email protected]

För kontakt och ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till:

Claes Möller, Ordförande
[email protected]
070-265 15 06

Bertil Pevantus, Vice församlingsföreståndare
[email protected]
070-569 64 01

Lena Huld, Pastor & församlingsföreståndare
[email protected]
070-884 37 17