Retreat


Retreater hos Styrsö Missionskyrka 2020


Innan du anmäler dig

Läs den grundläggande informationen för varje retreat, se länk under respektive retreat och den praktiska informationen innan du anmäler dig.


Anmälan

I våra nya bokningsrutiner anmäler du dig genom att  klicka på anmälningslänken i anslutning till respektive retreat. Om det krånglar eller du har frågor skicka mail till [email protected], Ange namn och vilken retreat du vill anmäla dig till så återkommer vi. 23 - 26 januari ENDAST ENSTAKA PLATSER KVAR

För “Unga vuxna” Bortom bilderna

Retreat med personlig vägledning

Introduktionsretreat med personlig vägledning för unga vuxna. Att få smaka retreatens väg till att leva i bön och bibelord, för att mogna och växa som människa.


Retreatens pris är starkt subventionerat av Equmenia, och vänder sig till unga vuxna (18-30 år) som inte är församlingsanställda och som också är villiga att gå i andlig vägledning under ca ett år.


Syftet är att stärka och utrusta unga vuxna till en tro som får djupna och mogna för att följa Jesus här och nu. En vandring som tar sin utgångspunkt i det egna livet och gjorda erfarenheter, i de personliga relationerna samt i den egna tron och längtan.


Retreaten leds av pastor och leg psykoterapeut Lena Huld samt regionsamordnare Skander Kurtin.

Kostnad 700 kr,  därav anmälningsavgift 400kr


Anmälan | Mer info


12 - 15 mars

Välja livet - Bibeltexter leder oss in i skapande

Ull, akvarell, fritt broderi

Dagarna vilar i andakter och meditationer som leds av Lena Huld samt vägledda kreativa

pass. Du kommer att få pröva på att tova ull, att arbeta med bild och fritt broderi och att skapa med

dessa fantastiska material. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag

med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.


Leds av:
Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut.
Agneta Arnekvist, “ullmissionär “ och utbildad textillärare.
Karin Jeppsson, konstnär på fritiden och utbildad bildlärare.
Cia Möller, förskollärare som finner möjlighet till reflektion, vila och nytt liv i det fria broderiet. .


Retreaten genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda.

Kostnad: 3 300 kr, därav anmälningsavgift 500 kr. Inklusive material.


Anmälan | Mer info


7 - 10 maj ENDAST ENSTAKA PLATSER KVAR

Kallad till frihet

Vandringsretreat med personlig vägledning

Leds av Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut.


En eftermiddagsvandring och en heldagsvandring. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.


Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr


Anmälan | Mer info


4 - 7 juni

Min djupaste längtan

Andakter, meditationer, vandring

Leds av församlingens pastorer Lena Huld, som även är leg psykoterapeut och Kaisa Svennberg, som även är pastor i Equmeniakyrkan Lerkil.

Retreaten vilar i andakter och meditationer. Eftermiddagsvandring en av

dagarna. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och

kyrkfika.


Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr


Anmälan | Mer info


6 - 11 september FULLBOKAD, anmälan till reservlista kan göras

En tid för ro, en tid för bön

Retreat med personlig vägledning

Leds av Lena Bergström, pastor och verksamhetsledare för Brobygge, Equmeniakyrkan och
Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut.

Stefan Jämtbäck, musiker och kommunikatör i Ekensbergskyrkan, håller i sång och musik i mässor och andakter.

Retreaten börjar med gudstjänst på söndag kl 17 och avslutas på fredag förmiddag kl 11.30.


Kostnad: 5 000 kr därav anmälningsavgift 900 kr


Anmälan | Mer info


12 - 15 november

Gud i verkligheten

Retreat med personlig vägledning

Leds av Eva Cronsioe präst och pilgrimskaplan, Vallentuna församling Sv Kyrkan, Leif Jöngren,

pastor Equmeniakyrkan Älvängen och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut.


Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 ochavslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och

kyrkfika.


Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr


Anmälan | Mer info


Frågor

Frågor om anmälan och retreaterna i allmänhet: [email protected]

 

Frågor till husmor: [email protected]

Kalender 2020

 

23-26 jan ENSTAKA PLATSER KVAR

För “Unga vuxna” Bortom bilderna

 

12-15 mars

Välja livet - Bibeltexter leder oss in i skapande

 

7-10 maj ENSTAKA PLATSER KVAR

Kallad till frihet

 

4-7 juni

Min djupaste längtan

 

6-11 september FULLBOKAD

En tid för ro, en tid för bön

 

12-15 nov

Gud i verkligheten


Är den retreat du är intresserad av fullbokad? Anmäl dig till reservlistan, i vårt bokningssytem. Har du frågor om detta, kontakta oss på  [email protected]

 

 

Ladda ner 2020 års retreatprogram här.

 

Mer information om enskild retreat för unga vuxna hittar du här.


Praktisk information om anmälan, avbokning, kost och resa hittar du här.


Vad är retreat? Följ länken så förklarar vi.


Frågor

Frågor om anmälan och retreaterna i allmänhet: [email protected]

 

Frågor till husmor: [email protected]