Retreat med skapande – Du som ville mitt liv

9-12 november 2023

Varmt välkommen på retreat. Här ges rum för tystnaden och det inre samtalet. Vi vill med våra retreater inbjuda dig till vila, rekreation, stillhet, bön och inre samtal med livets Gud. Tystnaden skärper våra sinnen och hjälper oss att komma till oss själva. Att få stiga åt sidan en stund från de ständigt pågående tingen kan hjälpa oss till ro.

Retreaten börjar på torsdag kl 19.30 med kvällsmat. Vi går in i tystnaden vid kvällsandakten på torsdag och går ur den innan gudstjänsten på söndag. Retreaten leds av Lena Huld, pastor i Styrsö Missionskyrka, leg psykoterapeut, som leder andakter, meditationer och personliga samtal. Därutöver medverkar Agneta Arnekvist ”Ullmissionär” och utbildad textillärare, Karin Jeppsson konstnär på fritiden och utbildad bildlärare och Cia Möller förskolelärare som finner möjlighet till vila, reflektion och kreativitet i det fria broderiet.

Under skaparpassen har vi möjlighet att fråga ledaren om hjälp men är, som för övrigt, varsamma om tystnaden. Vi låter skapandet ske med hjälp av lyssnande och det som föds inifrån.

Under retreatens kreativa pass får du möjlighet att prova på att skapa och arbeta med bild, ull, nål och tråd.

På retreat åker du för din egen skull. Alla programpunkter är givetvis frivilliga. Det finns tider för personliga samtal med retreatledaren.

Pris: 3 500 kr

Anmälan gäller från det att anmälningsavgiften är betald och du fått ett bekräftelsemail. Resterande belopp skall vara betalt senast 15 dagar innan retreaten börjar och sätts in på församlingens bankgiro för retreat 246-6548.

Avgiften inkluderar retreat med enkelrum och helpension. Dock inte sänglinne och handdukar som finns att hyra, till en kostnad av 200 kr. Anmälningsavgiften återbetalas endast om retreaten ställs in. Om avbokning sker senare än 15 dagar innan retreaten återbetalas endast 25% av totalkostnaden. Vid sjukdom med läkarintyg återbetalas hela avgiften förutom en administrativ avgift på 25% av totalkostnaden.

Innan du gör din anmälan ska den Grundläggande informationen läsas. Särskilt viktigt är att läsa och beakta vilka möjligheter vi har att hantera kostvarianter och att vi inte använder mikrofon vid retreatens andakter och samlingar. Eventuell kostinformation skall sändas till [email protected] när du fått bekräftat din anmälan. Denna information kan du återvända till när datum för retreaten närmar sig.