Välkommen till Styrsö Missionskyrka

En församling där Kristus är centrum och inte dess gräns, som vill leva i förändring för att tolka och tala relevant om kristen tro i vår tid, men med en fast förankring i övertygelsen på en levande Gud som älskar, vill befria och utmana oss människor.


Dagens bibelord

AKTUELLT

Digitala gudstjänster

Under rådande förhållanden kommer Gudstjänsterna hållas digitalt, via Zoom eller Youtube, se länk i kalender. Varmt välkommen att delta!

Cafèkvällar med tema Apostlagärningarna - bara där och då?

Petrus – bekräftad och behövd

Vi slår följe med Petrus än en gång, lärjungen som Jesus ger uppdraget att vara klippan på vilken Jesus ska bygga sin kyrka. Petrus upprättelse och bekräftelse har varit i fokus många gånger, nu vandrar vi vidare med hans uppdrag och ser hur han får vara betrodd och behövd. Hur bär han det?

Skillnaden för lärjungarna mellan det tidigare livet med Jesus och deras liv tillsammans efter uppståndelsen är Andens utgjutelse. Detta verkar förvandla dem på djupet och de söker vägar att leva i den gemenskap som växer fram.

Men det är många faktorer som nästan omintetgör gemenskapen – faktorer vi känner igen. Vad säger deras närmsta omgivning? Vad säger det rådande religiösa etablissemanget och samhället i stort? Hur påverkar det deras vardag och när ska de ha möjlighet att fira gudstjänst och nattvard? Vad gör de med sina invanda tolkningsmönster och vilka givna, självklara gränser har de att passera p g a sin tro i sin samtid? Vad hade de för kraftkälla till sin uthållighet och sitt mod?" Enligt Nya Testamentet, är varje troende en del av något större – Guds rike. Varje troende är både tillhörig Guds rike och en representant för det samma, vi är alla bekräftade och tillhöriga, betrodda och behövda. Hur gestaltar det sig i Petrus person i hans samtid? Hur kan det gestalta sig i vår samtid?

Välkommen till en Cafékväll med Leif Jöngren om Apostlagärningarna den 4 mars kl 19.00 Vi får idag, liksom de första kristna då, söka oss till de möjligheter till gemenskap vi kan hitta och möts via Zoom.

Jag som håller i denna kväll heter Leif Jöngren och är pastor i Equmeniakyrkan Älvängen till största delen av min tjänst. Fr o m januari månad ska jag, lite på prov i 6 månader, arbeta 25% här på Styrsö med att assistera och avlasta Lena Huld då det innebär väldigt mycket arbete att vara församling och ha det retreatarbete som nu vuxit fram. Jag känner mig hemma här i församlingen och har varit en del av detta retreatarbete sedan 4-5 år. Jag är ingen nykomling för många av er då jag både haft församlingskvällar tidigare, besökt gudstjänster och andra samlingar och varit retreatdeltagare för egen del.

Som pastor är jag nu erfaren i tjänsten och har min glädje i att undervisa och förkunna, jag har arbetat som pastor i 29 år och några år före dess som ungdomsledare/pastor. Mitt fokus har alltid varit att inspirera och förnya den tro som redan finns och på det sättet bygga församling. Min tanke är att bland det viktigaste för tron är att få vara en del av det andliga samtalet, vilket då spänner över allt från människosyn till bibelkunskap och teologi, från vår samtids premisser och de eviga gåvorna Gud lagt ner i oss. För att inte tala om den egna inre resan där retreaterna är en oerhört viktig del!

Jag ser fram emot att få lära känna er som församling än mer och hoppas på ett gott samarbete!

Med anledning av Coronaviruset

Vi håller oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Vi kommer inte om vi har förkylningssymptom, vi håller avstånd och tvättar noga våra händer. Men vi har all möjlighet att se på varandra med goda blickar och mötas med värme.

Gudstjänster och cafèkväll kommer sändas digitalt, info kommer löpande. Håll dig uppdaterad via hemsidan och sociala medier.

Läs mer om hur Coronaviruset påverkar RETREAT.

Karantänkollekt

BESINNING, HOPP OCH TILLIT behövs nu mer än någonsin. Det vill vi i vår lilla församling fortsätt jobba med på MÅNGA olika sätt även framöver! Tyvärr drabbas vi hårt att coronakrisen. Equmeniakyrkan har startat ett upprop #karantänkollekt för att vi alla skall tänka EXTRA på att ge kollekter - även om vi inte är fysiskt närvarande. Styrelsen i Styrsö Missionskyrka vill uppmana oss alla att följa detta.

Genom Ordf Per Hansson

Swish 123 196 34 38

Bankgiro 520-4672

Välkommen till Styrsö Missionskyrka

En församling där Kristus är centrum och inte dess gräns, som vill leva i förändring för att tolka och tala relevant om kristen tro i vår tid, men med en fast förankring i övertygelsen på en levande Gud som älskar, vill befria och utmana oss människor.

Dagens bibelord

AKTUELLT

Digitala gudstjänster

Under rådande förhållanden kommer Gudstjänsterna hållas digitalt, via Zoom eller Youtube, se länk i kalender. Varmt välkommen att delta!

Cafèkvällar med tema Apostlagärningarna - bara där och då?

Petrus – bekräftad och behövd

Vi slår följe med Petrus än en gång, lärjungen som Jesus ger uppdraget att vara klippan på vilken Jesus ska bygga sin kyrka. Petrus upprättelse och bekräftelse har varit i fokus många gånger, nu vandrar vi vidare med hans uppdrag och ser hur han får vara betrodd och behövd. Hur bär han det?

Skillnaden för lärjungarna mellan det tidigare livet med Jesus och deras liv tillsammans efter uppståndelsen är Andens utgjutelse. Detta verkar förvandla dem på djupet och de söker vägar att leva i den gemenskap som växer fram.

Men det är många faktorer som nästan omintetgör gemenskapen – faktorer vi känner igen. Vad säger deras närmsta omgivning? Vad säger det rådande religiösa etablissemanget och samhället i stort? Hur påverkar det deras vardag och när ska de ha möjlighet att fira gudstjänst och nattvard? Vad gör de med sina invanda tolkningsmönster och vilka givna, självklara gränser har de att passera p g a sin tro i sin samtid? Vad hade de för kraftkälla till sin uthållighet och sitt mod?" Enligt Nya Testamentet, är varje troende en del av något större – Guds rike. Varje troende är både tillhörig Guds rike och en representant för det samma, vi är alla bekräftade och tillhöriga, betrodda och behövda. Hur gestaltar det sig i Petrus person i hans samtid? Hur kan det gestalta sig i vår samtid?

Välkommen till en Cafékväll med Leif Jöngren om Apostlagärningarna den 4 mars kl 19.00 Vi får idag, liksom de första kristna då, söka oss till de möjligheter till gemenskap vi kan hitta och möts via Zoom.

Jag som håller i denna kväll heter Leif Jöngren och är pastor i Equmeniakyrkan Älvängen till största delen av min tjänst. Fr o m januari månad ska jag, lite på prov i 6 månader, arbeta 25% här på Styrsö med att assistera och avlasta Lena Huld då det innebär väldigt mycket arbete att vara församling och ha det retreatarbete som nu vuxit fram. Jag känner mig hemma här i församlingen och har varit en del av detta retreatarbete sedan 4-5 år. Jag är ingen nykomling för många av er då jag både haft församlingskvällar tidigare, besökt gudstjänster och andra samlingar och varit retreatdeltagare för egen del.

Som pastor är jag nu erfaren i tjänsten och har min glädje i att undervisa och förkunna, jag har arbetat som pastor i 29 år och några år före dess som ungdomsledare/pastor. Mitt fokus har alltid varit att inspirera och förnya den tro som redan finns och på det sättet bygga församling. Min tanke är att bland det viktigaste för tron är att få vara en del av det andliga samtalet, vilket då spänner över allt från människosyn till bibelkunskap och teologi, från vår samtids premisser och de eviga gåvorna Gud lagt ner i oss. För att inte tala om den egna inre resan där retreaterna är en oerhört viktig del!

Jag ser fram emot att få lära känna er som församling än mer och hoppas på ett gott samarbete!

Med anledning av Coronaviruset

Vi håller oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Vi kommer inte om vi har förkylningssymptom, vi håller avstånd och tvättar noga våra händer. Men vi har all möjlighet att se på varandra med goda blickar och mötas med värme.

Gudstjänster och cafèkväll kommer sändas digitalt, info kommer löpande. Håll dig uppdaterad via hemsidan och sociala medier.

Läs mer om hur Coronaviruset påverkar RETREAT.

Karantänkollekt

BESINNING, HOPP OCH TILLIT behövs nu mer än någonsin. Det vill vi i vår lilla församling fortsätt jobba med på MÅNGA olika sätt även framöver! Tyvärr drabbas vi hårt att coronakrisen. Equmeniakyrkan har startat ett upprop #karantänkollekt för att vi alla skall tänka EXTRA på att ge kollekter - även om vi inte är fysiskt närvarande. Styrelsen i Styrsö Missionskyrka vill uppmana oss alla att följa detta.

Genom Ordf Per Hansson

Swish 123 196 34 38

Bankgiro 520-4672