MÖTESPLATSER

Vi menar att alla våra samlingar är gudstjänst då himmel möter jord, då Gud möter människa, då människa möter människa och då vi möter oss själva. Gudstjänsten är till för alla och man deltar i det som är bekvämt för en. Som i allt arbete strävar vi med att ständigt reflektera över språk, mötesplatser och former. Styrsö Missionskyrka vill vara en mötesplats där erfarenhet av tro, existentiella frågor och reflektioner med Kristus som centrum och inte dess gräns får prägla gudstjänsterna. Gudstjänsten och de flesta samlingar avslutas nästan alltid med den aronitiska välsignelsen i andra person singular.

GUDSTJÄNST - församlingens origo

Vi samlas regelbundet till gudstjänst men inte varje söndag och inte alltid på söndag. Gudstjänst kan firas även en vardagskväll eller lördag eftermiddag. Men oftast firas den på söndag kl 11 cirka två gånger i månaden. Sång och musik är mycket viktigt och bärande av evangelium på ett sätt som går bortanför våra intellektuella eventuella hinder. Många språk behövs! Vi strävar efter att gudstjänsten är genomarbetad, får vara en helhet där man tydligt kan följa ett tema eller annat samlande anslag. När nattvard delas görs det alltid med respekt för den enskildes vilja att delta. Alla är välkomna! Tid för egen bön, ljuständning, skriva bönelappar finns alltid med. Givetvis serveras ett gott och vackert kyrkkaffe. Det är gudstjänstens andra del, där samtalet kan fördjupa gudstjänstens första del.

CAFÉKVÄLL

Cirka en gång varje månad vår och höst. Här får vi lyssna på kunniga föreläsare som bjuder på intressanta aktuella ämnen. Oftast blir det möjlighet att ställa frågor efter fikat. Avslutas med en kort andakt. Tar cirka två timmar i bruk.

MITT I ALLT

En samling för kropp, själ och ande med personliga berättelser om vad tron innebär i vardagen. Berättelse, sång och musik.

VARDAGSMÄSSA

En enkel nattvardsandakt. För den som vill smaka lite av retreatens närvaro och stillhet. Med respekt för tystnaden i pågående retreat.

RASTPLATS

Lectio Divina, ett sätt att läsa Bibeln som vuxit fram i de kristna klostren. Här låter vi bibelordet och samtalet med Gud läsa våra liv. En text läses fyra gånger och för varje gång får vi en fråga eller uppmaning. Inramas av musik och bön. En av få samlingar utan fika och samtal. Man kan komma i tystnad och gå i tystnad. Ibland kan det efteråt inbjudas till samtal om det som stunden givit.

OMEGA

Samtal, funderingar och bön inför helgens texter. För alla som har en stund över. Givetvis bjuds det på kaffe och te. Cirka en gång varje månad, vår och höst.

SAMTALSGRUPP

Pågår oftast i någon form. En bok eller bibeltext utgör underlag. Med respekt för delandet och den andre lyssnar vi på varandra och bidrar med personliga tankar, frågor och funderingar. Alla frågor är tillåtna men vi ifrågasätter inte någon annans reflexioner.

KONSTUTSTÄLLNINGAR

Vi vill arbeta med många uttrycksformer. Redan hösten 2002 arrangerade vi vår första konstutställning på öns hembygdsgalleri. Temat var TRO och drygt tjugo konstnärer och konsthantverkare ställde ut vad som för dem var tro. Flera utställningar har följt och följer. Sedan 2018 har vi regelbundet inbjudit till temautställningar där konstnärerna sedan är med och berättar om sina verk i gudstjänster och samlingar. De olika uttrycken för våra innersta frågor har hjälpt oss att djupna och breddas i vår tro.

PAUS I SOMMARKVÄLL

En timmes musik, sång och tankar i sommarkvällen. Café efteråt. Gäster från när och fjärran bjuder på musik och personliga reflektioner. I skrivande stund onsdagskvällar, oftast från slutet av juni till mitten av augusti.

TEOLOGIDAGAR

I april, när skärgården förbereder sig för vår och sommar, möts vi till föreläsningar över ett aktuellt tema. Styrsö Missionskyrka Teologidagar har blivit ett viktigt och uppskattat återkommande inslag i församlingens arbete. Här inbjuds till teologisk fördjupning, andakter, reflektion och samtal. Oftast fyra föreläsare, fyra respondenter och en konstnär som tolkar dagarna. Dessa dagar används hela kyrkan med alla tillgängliga lokaler och lite till.