VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020

Ladda ner här

Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord…” Joh 6:68a

Sammanhanget som Petrus riktar dessa ord till Jesus i är på sätt och vis långt från den situation som utmärker året som gått. Men nog kan vi känna igen frågans djup och utsatthet. Till vem, Jesus, om inte till dig skall vi komma med våra böner för en värld drabbad av pandemi, sjukdom, död, gudstjänster och samlingar som ställs in eller tar vägen via digitala medier, möten som inte sker, ögon som inte möts, djup som aldrig blir delade eller kan kläs i ord i fysiska möten, känslan av utebliven närvaro av någon annan med både versalt och gement A.

Med detta sagt har det ändå gått för Styrsö Missionskyrka att jobba nästan som vanligt trots att inget varit vanligt sedan mars 2020 med gudstjänster, samlingar, samtal, och andra uppgifter som hör en församling till. Alla retreater har hållits och fått starkt positiv respons för att de inte ställdes in. Den första gudstjänsten som sändes digitalt var skärtorsdagens Bluesmässa men då också med deltagare på plats. När antalet för samlingar i kyrkan sänktes till 8 pers i slutet av nov 20 blev gudstjänsten första advent den första som delades på YouTube. Efter detta har vi använt Zoom och Youtube för samlingar och gudstjänster. Den levande julkrubban fick tyvärr ställas in helt. Årets sista gudstjänst firade vi fjärde advent.

Året har bjudit på många möten i form av Cafékvällar, Mitt i allt, Nyfiken på, Rastplats nu med Eftertanke där det ges möjlighet att dela lite av det som väckts i samtalet med Gud. Sex gånger hade vi förmånen att samlas till Paus i sommarkväll med gästande musiker, sångare och talare. En fick ställas in på grund av sjukdom.

Gudstjänster har vi firat cirka två gånger i månaden. Både våren och hösten fick vi börja med gudstjänster där vi fick dela med av oss om vad tron innebär i våra liv. Även detta år stod sektorn Delande i vår cirkel som valt årstema. Som vanligt var det många som var engagerade.

Vårterminen avslutades 7 juni med gudstjänst Min djupaste längtan som också var temat för retreaten 4-7 juni. Sång och musik stod Roland Stahre och Lars-Åke Larsson för. Kaisa Svennberg avtackades vid kyrkkaffet för sitt arbete under året i församlingens tjänst. Här berättade också Sture Genemo om sin tid som fotbollsvolontär i Kongo för Equmenia och Gothia cup.

Församlingen är rikt välsignad med sång och musik genom sina eminenta solister: Magdalena Bergman, Ingeborg Gillner, Ewa Hansson, Linnéa Huld och Mariana Pevantus, kören och församlingsmusik. Calle Huld leder kör, kompar ofta solister och leder församlingssången - vid sidan av sitt ordinarie arbete. Calle Huld gör troget tjänst som församlingsmusiker ideellt och har gjort sedan omstarten. Sång och musik är otroligt viktigt i gudstjänst och församlingsliv. Vi tackar alla dem som på olika sätt bidrar till vårt rika musikliv!

Våra fastigheter sköts troget med omsorg och lojalitet av vår fastighetsgrupp. Mycket görs i det tysta. Så även av husmödrar, fixargrupper, husfolk på retreater och flera andra. Det kan var lätt att känna sig som en inventarie i tjänster som görs ständigt och på bästa sätt. Tänker att det är viktigt att vi var och en uppmärksammar allt arbete och alla som hjälps åt för att vi skall kunna ha samlingar, vår vackra kyrka och våra vackra lokaler att samlas i. Ett extra tack kan göra väldigt gott. Ibland till varandra och ibland till någon särskilt. Det är tillsammans vi är kyrka och församling. Aldrig ensamma. I bön får vi hjälpas åt att bära vårt gemensamma arbete. Både det som syns och det som sker i tysthet.

Styrelsen har mötts ca en gång varje månad. Magnus Malms bok Fri att tjäna har inspirerat till fina och viktiga samtal. 21 april fick vi besök av Hans Dahlgren, församlingsutvecklare på Region väst, som både delade tankar och ledde samtal om vårt arbete och identitet. Det hoppas vi få följa upp under 2021.

Några nedslag…

Hemsidan har fått ny form och innehåll genom ett gediget arbete med hjälp av Karl Emmerman som bistått med grundstruktur. Annika Möller som arbetar i församlingen på deltid, med bokningar av retreater, och undertecknad har fyllt med innehåll och layout. Annika uppdaterar efterhand så att vi ständigt har en aktuell hemsida. I dagsläget avgörande för att församlingen skall kunna kommunicera sin verksamhet. När ändringar behöver göras omgående är den ett mycket viktigt redskap. Så även församlingens Instagramkonto - Fb och utskick via mail.

Psykoterapeutiska samtal, själavård och andlig vägledning har löpt på som vanligt även om digitala redskap har fått hjälpa oss vid sjukdomssymptom och annat som hindrat fysisk närvaro. Trots allt är det bättre än att inte kunna ses alls. Även om inget ersätter fysiska möten, ansikte mot ansikte.

Vems blick lever jag inför? Var temat på Timmar tillsammans 11 jan, en dag med andakter, lek, skratt, goda möten, bön och kreativitet. En dag som gav mycket god eftersmak. Vems blick lever jag inför? fick också ge tema och inspiration till årets konstutställning som startade 2 feb med café och vernissage. Som vanligt fina bidrag av ca 15 engagerade deltagare. Bidragen följde oss i gudstjänster och samlingar framöver.

Tors 27 feb var Bertil Pevatus NYFIKEN PÅ Birger Möller, pastor i Elim. En samling med samtal i fokus om tro och liv, drömmar och hur det blir och blev.

I den andres blick blir vi till var temat på årets Teologidagar. I det längsta hoppades vi att vi skulle kunna genomföra dem 24-25 april men fick till slut med stor sorg ställa in. Men alla medverkande ville vara med då dagarna fick ett nytt datum 16-17 april 2021. Vi ber och hoppas!

Tis 3 mars inbjöd vi tillsammans med Elimförsamlingen till en Cafékväll för alla nya öbor. Filmen Donsö – En del av andra världskriget visades och det gavs glimtar från olika verksamheter på Styrsö. En mycket välbesökt och fin kväll. En annan av vårens Cafékvällar Att ge det meningslösa en mening 24 mars med Lars Lilled fick skjutas fram och blev istället 13 okt när smittläget var bättre. En viktig och passande kväll. Höstens Cafékvällar startade med temat I din stillhet. Vi hade glädjen att ännu en gång få slå oss ner vid Bengt Gustavssons fötter.

Lö 3 okt – sön 4 okt var det dags för församlingsretreat Med hela mitt hjärta. Intresset var stort så några av oss fick dela rum vilket normalt inte sker vid en retreat. Tystnaden och att få vara ostörd i sina samtal med Gud är mycket viktigt. Men vad är livet utan undantag? Och det är möjligt om de sker i gott samförstånd. Mycket god respons och något vi kommer att upprepa. Hösten bjöd också på en Paus i höstkväll Minnesmärken med Emma Boije och Linda Payerl.

Årets sista av sex retreater började med en Cafékväll tors 12 nov med Eva Cronsioe – i digital form. Temat på denna kväll och retreaten var Gud i verkligheten. Eva var även med vid några andakter och hade samtal på distans. Ja, det är mycket som prövas detta år. På plats var det Leif Jöngren och undertecknad som ledde retreaten. Leif var retreatledare även på vandringsretreaten i maj och har varit åtskilliga gånger under åren som gått. Samtal om att eventuellt kunna anställa honom på 25% påbörjades med honom och hans församling i Älvängen under hösten. Det blev ett jakande besked, att så göra i första hand våren 21, innan året var tillända. Med stort hopp om ytterligare avlastning av den enda pastorstjänst som skall bära allt församlingen har valt att fokusera som sitt uppdrag ser vi fram mot 2021. Att vara ensam pastor och anställd i en mycket liten församling med ett minst sagt omfångsrikt arbetet har en hel del att innebära. Fantastiskt roligt, stimulerande, rikt, viktigt… men lite väl mycket för en tjänst. Att få utöka med två deltider hoppas vi skall göra arbetet bättre balanserat. En givare som vill var anonym har gett oss denna möjlighet ekonomiskt för att församlingen skall ha möjlighet att fortsätta sin retreatverksamhet. Vi är djupt tacksamma!

En ytterligare Cafékväll hölls också digitalt, på zoom den 15 dec. Från Nasaret till Betlehem. En berättelse från en pilgrimsvandring hösten 2019 av Anna-Lena Lane.

Förutom ca fyra större offentliga gudstjänster och samlingar varje månad är det mycket som händer och sker i församlingen. Vid varje retreat inbjuds till Vardagsmässa fre och lör vid kortretreat, mån- tors vid långretreat. I de flesta av församlingens gudstjänster är det undertecknad som predikar själv eller tillsammans med någon. Vid några till fällen har vi haft gästande predikanter. Bland annat gästade oss Per-Axel Sahlberg sön 20 sept. Han predikade i gudstjänsten, föreläste vid kyrkkaffet och inbjöd till samtal. Temat var Nåd och förvandling som också är temat på hans senaste bok om Paulus.

Med stor sorg har vi fått ta farväl av församlingens äldsta medlemmar. Ebba Johansson, 92 år, avled 7 mars och Daniel Johansson, 96 år, 6 nov. Begravningsgudstjänsterna hölls 31 mars i Styrsö Kyrka och 26 nov i Styrsö Missionskyrka. I församlingens omsorg hölls begravningsgudstjänster även 1 sept i Värnamo Missionskyrka för Kerstin Huld, 3 sept i Donsö Missionskyrka för Jerker Johansson och 15 okt i Styrsö Kyrka för Kerstin Lundblad. Undertecknad var officiant vid samtliga begravningar, i Värnamo tillsammans med Pea Karlsson. Vi sörjer och bär dessa personer i våra hjärtan och alla de som under året lämnat oss som står församlingen nära.

Vi har så mycket att vara tacksamma för av allt som sker i församlingens omsorg! Men vårt uppdrag att dela tro och liv, brottning och vila, tvivel och fördjupad tro, motgångar och mognad med ”Kristus i centrum och inte dess gräns” får aldrig låta oss slå oss till ro. Uppmaningen Lägg ut på höger sida av Jesus från Joh 21 har varit ord att leva med och i sedan omstarten. Må Gud fortsätta att utmana oss att göra evangeliet känt och trott - på de olika vis som vi är människor - men också som tydliga delar av församlingens arbete och bärare av dess uppdrag. För första gången sedan omstarten 2020 har vi inte fått hälsa nya medlemmar välkomna och därmed sjunkit i medlemstal från 58 till 56 medlemmar, därav 8 under 20 år.

En barnvälsignelse har ägt rum under året i församlingens omsorg och i Styrsö Missionskyrka. August Teodor Kristen Huld bars fram i stor glädje för att ta emot välsignelsen 5 sept. Även här var församlingens pastor officiant.

Med hopp om att livets och hoppets Gud går före och att vi lyhört får följa tätt i Jesu fotspår tackar vi för året som gått och sträcker oss mot ett nytt år med nya möjligheter att i nåd få fortsätta församlingens arbete.

”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord…” 

För styrelsen Styrsö Missionskyrka 9 februari 2021


Lena Huld
Pastor