VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Ladda ned här

Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jesaja 43:18-19a

Just dessa ord får ofta var med och inleda våra retreater. Att få vara helt här och nu med allt vad det innebär och våga se framåt, hoppas på det som Gud visar även i det som tycks svårt och motigt, som kanske varit tungt och krävande. Ja, det kanske inte är orden som borde inleda ett försök till summering av ett helt års arbete och varande i Styrsö Missionskyrka? Eller kanske är det mera passande än någonsin? Att se tillbaka med fokus på vad vi har att lära och inställt på vad som ligger framför, med intresse och nyfikenhet på vad Gud har i beredskap härnäst, för oss var och en och som gemenskap.

Våra retreater, sju stycken detta år, fördelade över hela året med olika inriktning och tema, innebär samtliga stor välsignelse för deltagare, husfolk, ledare och församling. Människor möter Gud, får ny kraft, hittar nya vägar, får vila och njuta av retreatens omsorg, skönhet och djup. Stor tacksamhet till församling och alla ideella krafter som gör det möjligt. En händelse särskild att nämna är retreaten i maj då Eva Cronsio bröt benet strax innan och vi hastigt behövde en ledare till förutom undertecknad som är med och leder varje retreat. Leif Jöngren som troget lett många retreater hos oss kunde göra sig fri och komma på kort varsel. Fantastiskt! Vad gjorde vi om vi inte hade ett troget och ömsint nätverk av människor som bär församlingens retreatarbete i bön och hjärta.

Gudstjänst i församlingens ordinarie liv firas alltid i samband med varje retreat som inledning eller avslutning, Vardagsmässa firas också alltid i retreaten, på korta retreater vanligtvis på fre och lörd 18.15, på lång retreat firas nattvard på mån- tors 18.15 då alla är välkomna att smaka retreatens närvaro och stillhet.

Årets första gudstjänst firades sön 13 jan kl 11 ”Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig” då vi delade både ord, bord och sång. Dessa gudstjänster som firas några gånger varje år är fantastiska då vi får dela både glädje och sorg genom personliga reflektioner. Dagen innan möttes vi till Timmartillsammans. En lördag då vi i andakter, samtal, kreativitet och lek får skratta lättsamt och segla ut på bråddjupen.

Cirka två gånger varje månad möts vi till söndagsgudstjänst. Men som vi ofta sagt är alla våra samlingar gudstjänst oavsett vilken form och dag de äger rum, när två eller tre samlas för att möta Gud, varandra och sig själv.

Andra samlingar kan vara just retreatens Vardagsmässa, Nyfiken på - då en gäst samtalar med Bertil Pevantus om tro och liv, Mitt i allt – då en gäst berättar om sin tro mitt i livet, Paus i sommarkväll, detta år nio kvällar – då en eller flera gäster med musik och tankar låter oss stanna upp i sommarkvällen och djupna, lyssna och reflektera, Cafékväll/ Musikcafé då vi får lyssna till en intressant föreläsning och/eller vacker musik. Ofta finns samtalet om det vi fått lyssna till med som en självklar del av kvällen, avslutas alltid med andakt, Rastplats, Lectio Divina 1 , återkommer varannan tisdag 18.15- 18.45 under vår och höst. Då följer vi en fast ordning där helgens bibelord får oss i bön att fundera över vad Gud vill säga oss just nu och hur vi vill svara.

1 Lectio betyder läsning och divina betyder gudomlig eller given av Gud. Denna form av bibelläsning har vuxit fram i de kristna klostren. I Lectio Divina närmar vi oss bibelordet med en bedjande och lyssnande hållning. Det handlar mer om att låta Guds ord förklara mitt liv, än att jag ska söka förklaringar i bibeln. Författaren och pastorn Peter Halldorf ger en bild av vilken typ av bibelläsning Lectio Divina handlar om: ”Tron på det människoblivna ordet, Jesus Kristus, formar en bibelsyn som får oss att närma oss Bibeln med vördnad, varsamhet och ömhet. Vi kastar oss inte burdust över Bibeln för att avtvinga den svar på våra frågor. Vi närmar oss Guds ord för att Anden i oss skall forma ett lyssnande hjärta. Vad har Herren att säga mig idag?” Från www.svenskakyrkan.se

Vernissage, café och samtal 3 feb fick inleda vårens konstutställning Vad är då en människa? Där visade ett femtontal utställare vad som för dem var deras ”människobilder”. Verken och konstnärer var sedan med i vårens gudstjänster för att berätta om sitt bidrag.

Årsmötet 2 mars och årshögtiden 3 mars blev en helg då församlingen fick summera, samtala, göra val, ta beslut, fira gudstjänst och bara vara tillsammans. Årets nya sektor blev Delande och det får följa oss… Då fick vi också lyssna till församlingens kör under ledning av Carl-Gustav Huld. Flera gånger under året har vi tacksamt fått lyssna till vacker körmusik och terminens sista gudstjänst uppfördes Markusmässan till mångas stora glädje. Och dagen till ära var kören förstärkt av flera sångare. Kaisa Svennberg, som gör sitt handledningsår, hälsades då också välkommen för att jobba några timmar i församlingen framöver.

På årets Teologidagar 12-13 april Våga LEVA det du i Kristus är fick vi lyssna till föreläsningar med höjd och bredd, samtala, bearbeta, äta god mat, fira gudstjänst. Dagar att växa och mogna i tro. Stor tacksamhet till alla medverkande, deltagare och husfolk som gör detta möjligt. Vi brukar vara mellan 30-40 personer, så även detta år. Kyrkans bäddar räcker inte till utan vi får förlägga gäster i hemmen. Ett positivt bekymmer.

Sön 25 aug samlades vi till gudstjänst och höststart, även då fick vi ”Ge av det vi fått!” Efter hand samlades vi sedan till gudstjänster, föreläsningar, musik, retreater, samtal och många, många goda möten. En av höstens Cafékvällar fylldes kyrkan till brädden. Då visades filmen Donsö & andra världskriget, berättelser på film och på plats om hur krigets fasor drabbade skärgårdsbefolkningen.

Årets sista gudstjänst firades sedvanligt med Levande julkrubba julafton 24 dec. Med många som med humor och allvar gav röst och kropp till julevangeliets djur och människor, med musik och solister blev julkrubban en fin inledning på julen. Kanske än viktigare i vår tid att få stanna upp inför julens mysterium och komma nära anledningen till att vi firar jul - att Gud blir människa.

För att se allt som skett hänvisas till årets alla programblad som delats ut i Styrsös alla brevlådor, några på Donsö, lagts ut på hemsidan, visas på Instagram och Facebook. Dessutom affischeras regelbundet runt om på Styrsö och Donsö. Roade mig lite med att räkna samman samlingarna som församlingen inbjuder till, läs gudstjänster. Det blev drygt 80 samlingar, till det kommer 23 dygn då församlingen inbjuder till retreat.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Daniel Sandqvist som i ca 10 år skapat, administrerat och uppdaterat hemsidan. Ett mycket viktigt arbete då allt mer tar vägen över internet. Stort hjärtligt tack Daniel för troget och väl utfört arbete!

Styrelsen har i regel sammanträtt varje månad. 3 mars var det dags för styrelsedag då särskild plats ges för bön, samtal och visioner. Flera sammanträden har inletts med reflektioner kring Magnus Malms bok Fri att tjäna.

Utanför vårt ordinarie program var vi värdar för två skolavslutningar 12-13 juni då Styrsöskolan och Kalvhagsskolan fyllde kyrkan med elever, lärare, personal och anhöriga. Även här var församlingens pastor talare – i balans med Skolverkets förordningar. Men fint är det med sång och musik, lite guldkant, högtid, trängsel och sommarlovslängtan.

Under året har samtalsgruppen delvis tagit paus men Omega har fortsatt som vanligt cirka en gång per månad. Psykoterapisamtal och Andlig vägledning som ges av undertecknad har fortgått under året med som mest ca 13 konfidenter. Tyvärr gjorde en halvtids sjukskrivning mars - maj, på grund av för mycket arbete allt för länge, att antalet tillfällen fick reduceras och antalet konfidenter begränsas.

Ett barndop har ägt rum i församlingens omsorg med undertecknad som officiant då Lille Truls Adam Bergman bars fram till dopet och som församlingen fick hälsa välkommen som medlem.

Vi har mycket att vara djupt tacksamma för i allt som är och sker i församlingens försorg. Allt som med glädje och kärlek görs i smått och stort. Vill särskilt påpeka hur mycket görs som vi kanske inte tänker

på. Men det skulle märkas stort om det inte utfördes. Nästan hela kyrkan har fått ny färg under året, fastigheten sköts omsorgsfullt om, allt gott och vackert fika som fixas, städning, bokningar… och allt annat som sker i det tysta. Och vad vore en församling utan sång, solister och musik!? Även här är vi rikt välsignade.

Avslutningsvis en av de bekräftelser församlingen fått i år av sitt arbete: ”Det jag inte sa på söndagsgudstjänsten handlar om min upplevelse av den Gud jag tvivlar på. Finns Gud finns han på Styrsö. Det är så jag säger till mina troende vänner. Det finns en uppriktighet i hur du, din församling och inte minst själva kyrkan förmedlar. Att var och en kan ta emot och låta sig bli funnen. Jag blir lugn och öppen, jag kan vara närvarande och inte låta mig störas av något. Allt är som upplagt för att jag skall kunna ta emot. Jag älskar er kyrka och den omtanke som kommer mig till mötes i mat och en vacker och fridfull stämning.”

Det vi har att göra är att djupna allt mer i vår personliga och gemensamma kallelse att vara kyrka i världen i dag. Hur finner vi vägen, hur går vi vidare i Jesu fotspår? Att lägga ut på höger sida gör vi inte en gång utan ständigt. Gud tvingar ingen. Min bön är att vi personligen och tillsammans får söka och finna Gud i allt det som sker och inte sker. ”Det spirar redan…”

För styrelsen Styrsö Missionskyrka 4 februari 2020


Lena Huld Pastor