VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

Ladda ner

”Herre till vem skall vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige”.

Årets första gudstjänst firades sön 9 jan. En gudstjänst där vi firade nattvard och delade med oss av vår längtan, våra reflektioner, frågor, böner, sånger… avslutades med kyrkfika. Tema: BEFRIAD, SKYDDAD OCH DYRBAR!? Detta har blivit en gudstjänstform som är mycket uppskattad och som återkommit några gånger varje år, så även detta år och formen har blivit en hörnsten i församlingens arbete. Vi har också förstått att delandet inte är vanligt ute i våra församlingar, därför något att vårda alldeles extra. Tilliten till Gud och varandra.

”Herre till vem skall vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige”. Orden kommer från Simon Petrus och föregås av: Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Joh 6: 66-69 Att välja sin tillhörighet till den som har valt oss först, till Gud själv, innebär en livslång aktiv relation där vi får mogna, utrustas, kämpa, tvivla, bli frustrerade, vila, gråta, glädjas…, ta emot en kärlek som upprättar, helar och ger liv. Om vi vill! Vi har nåden att ständigt förnya vårt svar. Ett av församlingens och kyrkans viktigaste uppdrag är att få vara en plats där Guds kärlek på ett särskilt sätt blir mottagen, tydlig, levd, förkunnad, kännbar och delad. I alla samlingar, verksamheter, åtaganden. Där får vi vara och leva de speciella uppdrag och roller som motsvarar var och ens gåvor, längtan och omständigheter. Tjänande och uppdrag bärs alltid i gemenskap där den andres väl och ve väger lika tungt som våra egna. Vi har olika personligheter, värderingar och åsikter och det är som det skall. Men uppdraget vi har fått och tagit emot är att vara och gestalta församling på allra bästa sätt. Det är inte alltid lätt, särskilt inte i en tid då individualismen ges allt mer makt. Men vi har i allt att ständigt söka Guds väg, även när det innebär motstånd och svårigheter.

Nu är det dags att än en gång skriva verksamhetsberättelse för ett år i församlingens liv. Det blir min sista verksamhetsberättelse efter 21 fantastiska år som församlingsföreståndare och pastor i Styrsö Missionskyrka.

Så otroligt mycket som har hänt och som vi har fått vara med om! Med enorm tacksamhet har jag att se tillbaka på avslutningsgudstjänsten och festen där jag avskedspredikade och avtackades. Gåvor delades av både materiell art och i kärlek, goda ord, samarbete och mycket mer att bära länge i mitt hjärta.

Det har behövts många som tillsammans på olika sätt varit med och skapat, arbetat fram det vi har i dag. Tänker särskilt på de äldsta som inte längre finns med i livet och alla deras böner, glädje, oräddhet, lojalitet och trygga vilande i församlingen trots de enorma förändringar som gjordes i och med omstarten. Vi utmanas att ta vid med det vi är och de gåvor vi har - för församlingens fortsatta liv i Guds uppdrag. Vi har att ständigt pröva vår väg personligt och för församlingen för att gå nära i Jesu fotspår. Att ha en go ”höllebönn” är avgörande för både inspiration, kraft, Guds uppdrag och arbete. För vår egen skull, för ön, skärgård och långväga besökare.

Vi har som vanligt haft ca fyra samlingar per månad, två gudstjänster och två cafékvällar eller dylikt. Några samlingar blev inställda på grund av sjukdom, bl a av covid.

Några nedslag:

21-23 jan inbjöds till fyra ekumeniska samlingar, inklusive en gudstjänst, med Peter Halldorf med tema ”JAG ÖPPNAR MIG SOM TÖRSTIG JORD”. Mycket uppskattade och välbesökta. Lördagens samling var hos oss. Arrangör var SSKR.

2 mars fick vi besök av vår regionala kyrkoledare Elin Alm på ett Mitt i allt. Sön 10 april kl 11 ”Annars hade ju Kristus inte behövt dö…” (Gal 2) Gudstjänst & föreläsning/bokprat med samtal vid kyrkkaffet. PA Sahlberg presenterade sista delen av sin Paulustrilogi i boken ”i Guds smak”. Skärtorsdag 14 april kl 19 Bluesmässa ÖVERGIVEN Electric Mist - Anders Mossberg och Johnny Lennartsson med flera och Lena Huld kort reflektion. Torsdag 28 april kl 19 Cafékväll Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt. Bibelkväll om Johannesevangeliet med Leif Jöngren.

6-7 maj Styrsö TEOLOGIDAGAR. Delande – ”I den andres blick blir vi till” Avslutades med offentlig gudstjänst lördag 7 maj kl 15.30. Sång och musik Mariana Pevantus & Calle Huld. Föreläsare: Mikael Kurkiala, Britta Hermansson Thomas Kazen, Ludvig Lindelöf och Ylva Eggehorn via inspelad film. Thomas har varit med oss länge, föreläst på samtliga teologidagar och redan i den gamla kyrkan. Respondenter: Anna-Karin Caspersson, Bertil Pevantus och Anne Sundberg. Gudrun Ogstedt gjorde en konstnärlig tolkning av dagarna. Dagarna var MYCKET uppskattade och deltagare och föreläsare logerades i alla kyrkans rum och i hemmen.

Sön 15 maj kl 17 inleddes en av årets två sexdagarsretreater (personlig vägledning) med gudstjänst VÄXA I TRO. Lena Bergström, Roland Stahre och Lena Huld. Sång och musik Ewa Hansson & Calle Huld. Mån 16 maj – tors 19 maj kl 18.15 firades VARDAGSMÄSSA. En enkel nattvardsandakt där alla är välkomna att smaka lite av retreatens närvaro och stillhet. En eller flera sådana finns med på alla retreater. Den andra sexdagarsretreaten hölls 11-16 sept, inleddes sön 11 sept kl 17 med gudstjänst Öppna ditt hjärta – En tid för ro, en tid för bön. Lisbeth Fhager, Leif Jöngren, Lena Huld. Sång och musik Stefan Jämtbäck. Stefan har varit med oss sedan tidig omstart och inspirerat oss med egna texter, noter och reflektioner. Sånger vi gärna fortsatt sjunger och lyssnar till.

Retreat för Unga vuxna hölls 27-30 jan i samarbete med Equmenia väst och Kyrkan i högskolan. Även denna med personlig vägledning. Alla med personlig vägledning i samarbete med föreningen Kompass. Skaparretreaten hölls 10-13 mars ”Bröd som mättar hunger”. På temaretreaten Hur hel kan man bli? 10-13 nov tog vi emot 13 gäster! Mot vanligen max 12 gäster. Men det gick fint. Alltså fem retreater 2022. Vi får mycket bekräftelse på att våra retreater är oerhört betydelsefulla för många i tro och liv. Ett viktigt uppdrag församlingen får nåden att leva.

Sommaren bjöd på sju Paus i sommarkväll, onsdagar kl 20, de två sista i aug kl 19 med personliga berättelser, sång och musik.

Hösten inleddes med en FÖRSAMLINGSDAG sön 28 aug kl 11-17 Må din goda ande leda oss - Det är i Gud vi lever, rör oss och är till. Hans Dahlgren Församlingsutvecklare Equmeniakyrkan Region Väst, Leif Jöngren & Lena Huld.

Vår kärt återkommande föreläsare Bengt Gustafsson fick vi förmånen att lyssna på en Cafékväll 6 sept med tema ”Husdrömmar” – tankar om ett aldrig avslutat livsprojekt. Även denna gång fick vi njuta en stund av livsvisdom och teologisk djupkunskap.

Tors 20 okt kl 19 Mitt i allt En samling för kropp, själ och ande, med personliga berättelser om vad tron innebär i vardagen. Berättelse – Margrit & Christoph Lange. Margrit och Christoph bor på Vrångö med sin lille son Menas.

Ons 26 okt kl 19 Cafékväll med Jan Erixon ”Känns Han igen när Han kommer på besök?” - Om överraskande gudsmöten i rysk litteratur. Jan är pastor/evangelist i Equmeniakyrkan/Svenska Missionskyrkan med stor kunskap och intresse för litteratur och erfarenheter från 30 år i Ryssland och Ukraina.

Första advent 27 nov kl 11 Av ett annat slag GUDSTJÄNST Lena Huld, Kören och Storforum. December bjöd på fyra olika samlingar: söndag 11 december kl 17.00 Frid på jord med In His Grace JULKONSERT – mycket välbesökt, en Paus i vinterkväll 15 dec kl 19 och en gudstjänst sön 18 dec kl 17 med tillresande medverkande där vi tyvärr var oerhört få deltagare.

På julafton Vad tänkte fåren och alla de andra? LEVANDE JULKRUBBA engagerade ett 20-tal medverkande och ett 30-tal gudstjänstdeltagare. En härlig stund då vi också fick glädjas åt att covid inte längre var ett hinder för besökare som vi tyvärr upplevde förra året. Men vi har en del att jobba på för att komma upp i de ca 100 deltagare vi hade innan. Årets sista samling blev en mycket fin inledning till årets stora högtid då vi firar att Gud blir människa.

Det har varit många som lagt ner tid och engagemang under året, alla värda en kram och ett stort tack av oss alla till er alla. Allt som skall fungera från tvål på toaletterna, städning, omsorg om byggnaderna, böner och bönetjänst, ansvarstagande, fikafixande, sjungande, spelande, delande, tänkande, planerande, omsorg, generositet…. till medverkan i gudstjänster löser sig förtjänstfullt av fixargrupper, andra engagerade och anställda. Leif Jöngren har även detta år haft en mindre tjänst i Styrsö Missionskyrka. Gott och tacksamt!

Styrelsen har sammanträtt ca en gång/månad, vår och höst. Församlingen räknar nu 55 medlemmar. Två personer utträdde, två mottogs på flyttintyg, två mottogs på bekännelse.

En vigsel, en välsignelse av par som blivit borgerligt vigda, ett barndop och en barnvälsignelse skedde i församlingens omsorg med mig som officiant. De flesta samlingar vi fått förmånen att ha har jag lett.

Under året har jag fått möta upp mot 10 personer i regelbundna samtal utifrån behov av psykoterapi och/eller andlig vägledning, även nu ibland med hjälp av digitala verktyg.

Jag var delvis sjukskriven våren 2022 och återgick till fulltid under våren. Tyvärr är det nästan omöjligt att vara sjukskriven i en församling med stora behov och stort arbete.

Inledningsvis läste vi: ”Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade ”Herre till vem skall vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige” Joh 6: 66-69 Ord som är viktiga att fundera, be och meditera över. Vad betyder ett JA för oss var och en personligen?!

Förra årsberättelsen skrev jag om herden med de 100 fåren och jag vill citera detta igen, inte minst nu när jag lämnar min tjänst. ”Jag har arbetat och kämpat för att både vårda, leda, föra de 99 fåren till goda betesmarker med näringsrik föda och samtidigt letat i svåra marker efter det borttappade 100:ade fåret. Att ensamt leda och ha huvudansvar för båda dessa uppdrag är inte möjligt längre. En större fördelning av ansvar och engagemang behöver vila på flera - både vad gäller anställda och ideellt engagerade.

Tittar vi tillbaka på (omstartsåret) 2002 och ser hur enormt församlingen och dess verksamhet utvecklats är det inte förvånande att arbetsbördan blivit tyngre. Härtill kommer också en för mig växande oro för att församlingen inte skall överleva i en tid då allt mer lockar och ropar efter vår uppmärksamhet, men då vi mer än någonsin behöver göra rum för ”den andre”. Vi behöver låta Guds kärlek drabba oss personligen om och om igen så att vi kan ge den vidare, smitta med det vi själva fått ta emot. Det är tid för besinning. Vart är vi på väg? Vem och vad får vara betydelsefullt i mitt liv? Tyvärr lever vi i en svår tid där uppdrag och engagemang som tillsynes inte direkt gynnar oss själva lätt ibland väljs bort.

Men detta måste vi tala om, undersöka, fördjupa, analysera, rannsaka och processa.

I en kristen församling som innebär en överenskommelse om delaktighet, engagemang för något mer än oss själva först, med Kristus i centrum och inte dess gräns, behöver vi ständigt fråga oss ”Herre visa oss din väg…” om vi inte skall bli en förening vilken som helst.

Vad vill vi vår församling skall få innebära om 20 år? Förmodligen är inte alla av oss med då, men vi får drömma, reflektera, ha idéer, göra upp planer, utmana, inspirera varandra… ”

Jag vill också passa på att än en gång tacka för den fantastiska avtackningsfesten 15 jan! Så mycket kärlek, goda ord, presenter, blommor som kom mig till del. Det kommer jag att bära med mig i mitt hjärta och det kommer att bära mig. INNERLIGT TACK!

Även retreaten för unga vuxna ”En framtid och ett hopp” blev mycket fin med djupt engagerade deltagare. 14 personer!!! denna gång. Vi löste det -samma ledare som i jan 22 och som alltid omsorgsfullt och kunnigt husfolk, några nya. I avskedsgudstjänsten fick vi ett helt oanmält rungande tacktal till församlingen och mig som pastor för vårt arbete av Marcus Olsson som representerade Equmeniakyrkan centralt. Det tackar vi för!

Jag är oerhört tacksam för det jag fått vara med om här i Styrsö Missionskyrka: lek och djupaste allvar, möten och samarbeten i församlingen, gästmedverkande från när och fjärran som delat av sina kunskaper och erfarenheter, nära samtal, en församling som vänt vid gravens rand och vågat pröva nya vägar och som i dag har mycket stora möjligheter för fortsatt tjänst. ”Herre till vem skulle vi gå?”. MÅ GUD VISA FÖRSAMLINGEN VÄGEN FÖR FORTSATT TJÄNST I KÄRLEK OCH GLÄDJE!

För styrelsen Styrsö Missionskyrka 31 januari 2023


Lena Huld
Pastor och föreståndare