Församlingens styrselse

Claes Möller, ordförande Per Hansson, vice ordförande Anna-Lena Lane Peter Lindné Jonas Hellström Karin Jämting Bertil Pevantus, vice församlingsföreståndare

Församlingens kassör är Mariana Pevantus