Församlingens styrelse

Claes Möller ordförande, Per Hansson vice ordförande, Anna-Lena Lane, Peter Lindné, Jonas Hellström, Karin Jämting, Bertil Pevantus vice församlingsföreståndare,

Församlingens kassör är Mariana Pevantus