Församlingens styrselse

Elizabeth Christensson, estetisk samordnare

Per Hansson, ordförande

Jonas Hellström

Katarina Svensson

Claes Möller, vice ordförande

Bertil Pevantus, vice församlingsföreståndare