Välkommen till Styrsö Missionskyrka – en församling som ständigt vill lägga ut på höger sida Joh 21:1-11, leva i förändring för att tolka och tala relevant om kristen tro i vår tid, men med en fast förankring i övertygelsen på en levande Gud som älskar och vill befria och utmana oss människor. Vi möts i samlingar av olika slag där Kristus är centrum och inte dess gräns, inga frågor är fel, samtalet är viktigt och där vi tänker att allt talar – gudstjänster där vi möter Gud, oss själva och varandra. Till Styrsö Missionskyrka kan du också komma på retreat. Här finns en fantastisk miljö både i kyrkan med dess retreatrum och öns stigar över klippor och längs havet.