RETREAT

Att få stiga åt sidan en stund, att få vara i en vacker rofylld miljö, att låta tystanden tala. Att få tid med det inre samtalet med Gud och sig själv. Det är vad en retreat kan innebära. Vi i Styrsö Missionskyrka retreat är måna om att skapa en miljö för vila, bön, bibelläsning, meditation, tankefrihet, återhämtning och lek.

Som gäst har du en enda uppgift: Att låta dig bli älskad av GUD!

Varje deltagare har ett enkelt vackert rum med toalett och handfat. Några av rummen vänder sig mot havet, andra mot skog och berg. Alla rum har en liten egen uteplats. Styrsö har underbar natur som inbjuder till vandringar på både välgjorda stigar och stiglös terräng på klippor, strandängar och längs havet.

Vi inbjuder till olika slags retreater men alla i tystnad.

  1. De som tydligare vilar i igantiansk spiritualitet med personlig vägledning.
  2. De som vilar i andakter och ledda meditationer, ungefärligt dagsschema. Möjlighet till personligt samtal med retreatledaren erbjudas alltid. Det finns begränsad möjlighet att ta emot för ignatianskt* personlig vägledning, men detta måste önskas vid anmälan. I denna andra grupp finns Skaparretreat och retreater med mer genomgående tema.

Ledda vandringar kan förekomma i alla retreater.

Läs mer om vad en retreat är: Raus Rasteplass.

Alla retreater med Personlig vägledning i samarbete med föreningen Kompass.

Styrsö Missionskyrka Retreat och Coronavirus

Denna information kan komma att förändras och uppdateras utifrån den utveckling som sker och de allmänna riktlinjer som myndigheterna förser oss med.

I dagsläget har vi inte för avsikt att ställa in kommande retreater. Som personal, husfolk och retreatledare följer vi de direktiv som finns, för att skydda både oss själva och andra mot smitta. Vi utgår ifrån ett verktyg för riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har publicerat. Här kan du – om du vill – själv ladda ner dokumentet Riskbedömning av sammankomster från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär bland annat att vi inte kommer till Styrsö Missionskyrka om vi känner några sjukdomssymtom. Vi undviker att hälsa på varandra i hand, vi är noga med hygienen och försöker hålla ett visst avstånd mellan varandra.

På retreat tillbringar man ganska mycket tid för sig själv och alla, både gäster och husfolk har eget rum. När det gäller måltider och gemensamma samlingar kommer vi från gårdens sida att anpassa vårt förhållningssätt utifrån den aktuella riskbedömning som finns och de lokaler vi har i Styrsö Missionskyrka. Skulle någon få symtom under en retreat isoleras denna person i sitt rum och vid behov konsulteras sjukvården.

I nuläget ser vi det som positivt att vi fortsätter att erbjuda de retreater som är planerade. Det är ett mindre sammanhang, och som bidrar till att ge meningsfullhet i det som annars kan upplevas som en prövosam tid. Detta har också Folkhälsomyndigheten framhållit som viktigt i rådande situation.

För att vara med på retreat har du betalat en avgift. I bekräftelsen du fått finns återbudsregler som fortsatt gäller. Om du får sjukdomssymtom eller tillhör riskgrupper, och därför kan behöva lämna sent återbud, kontakta Lena Huld, retreat(@)styrsomissionskyrka.se så snart som möjligt, eller 0708 843717 (om jag inte kan svara, skicka sms alternativt tala in meddelande med namn och nummer så ringer jag upp).

Lena Huld

Pastor och föreståndare

Kalender 2020

12-15 november FULLBOKAD

Gud i verkligheten

Kalender 2021

28-31 januari

Vägar som leder rätt Unga Vuxna

11-14 mars

Bröd som mättar hunger Skaparretreat

23-28 maj

Frid som stillar oro

12-17 september

Ok som lättar bördor

11-14 november

Berörd

Är intresserad av fullbokad? Anmäl dig till reservlistan, i vårt bokningssytem. Har du frågor om detta, kontakta oss på [email protected]