VÅRA RETREATER

RETREATER 2023

2023 gör vi ett uppehåll med att erbjuda fullt retreatprogram. I skrivande stund planerar vi för tre retreater 2023:

Vi hoppas komma tillbaka med nytt och helt retreatprogram framöver.

Innan du anmäler dig läs dokumenten under fliken Grundläggande information.

Du anmäler dig genom att maila retreat@styrsomissionskyrka.se. När du fått svar att det finns plats på den retreat du önskar komma på mailar du skärmdump på betald anmälningsavgift samt personuppgifter: namn födelsenr, ej de fyra sista, telefon och adress, till samma mailadress. Resterande belopp skall vara betalt senast 15 dagar innan retreaten börjar och sätts in på församlingens bankgiro för retreat 246-6548

En framtid och ett hopp

26-29 jan Introduktionsretreat för Unga Vuxna med PERSONLIG VÄGLEDNING

Leds av Henrik Wernvik, studentpastor Betlehemskyrkan Göteborg, Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut och Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen. Retreaten börjar torsdag med kvällsmat 18:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11. Subventionerat pris/anmälningsavgift 850kr. I mån av plats tar vi emot gäster utanför målgruppen till ordinarie pris 3300kr varav 850kr är anmälningsavgift. Med hjälp av FSUF kan dessa retreater subventioneras för målgruppen. Retreaten ges i samarbete med Equmenia Väst, Kyrkan i Högskolan och föreningen Kompass.

Mer info


Frågor om anmälan och retreaternas innehåll allmänhet: retreat@styrsomissionskyrka.se

Frågor om kost och praktiska frågor till husmor: husmorretreat@styrsomissionskyrka.se