VÅRA RETREATER

Innan du anmäler dig läs dokumenten under fliken Grundläggande information.

Retreater 2021

Nu är anmälan öppen, välkommen att anmäla dig!

Anmälningsavgift 700 kr kortretreat, 1000 kr långretreat, som inte betalas tillbaka vid avanmälan. Anmälningsavgiften del av totalsumman.

Frid som stillar oro

23-28 maj Retreat med personlig vägledning

Leds av Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen, Roland Stahre, sjukhuspastor Göteborg och Lena Huld, församlingens pastor och leg psykoterapeut. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna. Retreaten börjar söndag kl 17 med gudstjänst och avslutas på fredag kl 11.30.

Kostnad: 5000kr varav 1000kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Vägar som leder rätt

19 augusti - 22 augusti

Introduktionsretreat för Unga Vuxna med personlig vägledning

Leds av Martin Klemetz, studentpastor Betlehemskyrkan Göteborg och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut. Retreaten börjar torsdag med kvällsmat 18:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11.

Subventionerat pris/anmälningsavgift 700kr. För gruppen unga vuxna finns begränsad möjlighet att delta i övriga retreater till suventionerat pris, ansökan retreat(@)styrsomissionskyrka.se

I mån av plats tar vi emot gäster utanför målgruppen till ordinare pris 3000kr varav 700kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Ok som lättar bördor

12-17 september FULLBOKAD, anmälan till reservlista kan göras

Retreat med personlig vägledning

Leds av Britta Hermansson, pastor Equmeniakyrkan och författare, Andreas Carlgren, skribent, föreläsare och retreatledare och Lena Huld, församlingens pastor och leg psykoterapeut. Stefan Jämtbäck, musiker och kommunikatör Ekensbergskyrkan. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna. Retreaten börjar söndag kl 17 med gudstjänst och avslutas fredag kl 11.30.

Kostnad: 5000kr varav 1000kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Berörd

11-14 november

Leds av Tomas Boström, pastor, visförfattare och trubadur från Gotland och Lena Huld, föramlingens pastor och leg psykoterapeut. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna. Retreaten börjar på torsdag med kvällsmat 19:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Kostnad: 3500kr varav 700kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Frågor

Frågor om anmälan och retreaterna i allmänhet: retreat(@)styrsomissionskyrka.se

Frågor till husmor: husmorretreat(@)styrsomissionskyrka.se