VÅRA RETREATER

Retreater 2020

Innan du anmäler dig läs dokumenten under fliken Grundläggande information.

Gud i verkligheten

12 - 15 november FULLBOKAD, anmälan till reservlista kan göras Retreat med personlig vägledning

Leds av Eva Cronsioe präst i Järna med Nås och Äppelbo församling Sv Kyrkan och författare, Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut. Retreaten börjar med soppa och cafèkväll kl 18:15 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

Anmälan | Mer info

Retreater 2021

Till dess att bokningssystemet för 2021 är igång går det att anmäla till [email protected] med namn, mail och telenummer. När det blir dags att boka via systemet får du ett mail med länk där du kan anmäla och betala anmälningsavgift. Har du inte gjort detta inom en vecka förutsätter vi att anmälan inte längre är aktuell.

Anmälningsavgift 700 kr kortretreat, 1000 kr långretreat, som inte betalas tillbaka vid avanmälan. Anmälningsavgiften del av totalsumman.

Vägar som leder rätt

28-31 januari Introduktionsretreat för Unga Vuxna med personlig vägledning

Leds av Martin Klemetz, studentpastor Betlehemskyrkan Göteborg och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut. Retreaten börjar med kvällsmat 18:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Subventionerat pris/anmälningsavgift 700kr. För gruppen unga vuxna finns begränsad möjlighet att delta i övriga retreater till suventionerat pris, ansökan retreat(@)styrsomissionskyrka.se

I mån av plats tar vi emot gäster utanför målgruppen i januari till ordinare pris 3000kr varav 700kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Bröd som mättar hunger

11-14 mars Skaparretreat

Leds av Lena Huld, pastor i församlingen och leg psykoterapeut, som håller i andakter, meditationer och personliga samtal. Därutöver medverkar Agneta Arnekvist - Ull, Karin Jeppsson - akvarell och Cia Möller - fritt broderi.

Retreaten börjar på torsdag med kvällsmat kl 19:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Kostnad: 3300kr varav 700kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Frid som stillar oro

23-28 maj Retreat med personlig vägledning

Leds av Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen, Roland Stahre, sjukhuspastor Göteborg och Lena Huld, församlingens pastor och leg psykoterapeut. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna. Retreaten börjar kl 17 med gudstjänst sön och avslutas vid 11.30 fre.

Kostnad: 5000kr varav 1000kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Ok som lättar bördor

12-17 sept Retreat med personlig vägledning

Leds av Britta Hermansson, pastor Equmeniakyrkan och författare, Andreas Carlgren, skribent, föreläsare och retreatledare och Lena Huld, församlingens pastor och leg psykoterapeut. Stefan Jämtbäck, musiker och kommunikatör Ekensbergskyrkan. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna. Retreaten börjar kl 17 med gudstjänst sön och avslutas vid 11.30 fre.

Kostnad: 5000kr varav 1000kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Berörd

11-14 nov

Leds av Tomas Boström, pastor, visförfattare och trubadur från Gotland och Lena Huld, föramlingens pastor och leg psykoterapeut. Retreaten börjar med kvällsmat 19:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika. En ledd em vandring erbjuds en av dagarna.

Kostnad: 3500kr varav 700kr är anmälningsavgift.

Anmälan | Mer info

Frågor

Frågor om anmälan och retreaterna i allmänhet: retreat(@)styrsomissionskyrka.se

Frågor till husmor: husmorretreat(@)styrsomissionskyrka.se