VÅRA RETREATER

RETREATER 2024

Innan du anmäler dig läs dokumenten under fliken Grundläggande information. Särskilt viktigt är att läsa och beakta vilka möjligheter vi har att hantera kostvarianter och att vi inte använder mikrofon vid retreatens andakter och samlingar. Önskemål om specialkost måste mailas i samband med anmälan till husmorretreat@styrsomissionskyrka.se. Denna information kan du återvända till när datum för retreaten närmar sig.

Du anmäler dig genom att maila retreat@styrsomissionskyrka.se. När du fått svar att det finns plats på den retreat du önskar komma på mailar du skärmdump på betald anmälningsavgift samt personuppgifter: namn födelsenr, ej de fyra sista, telefon och adress, till samma mailadress. Resterande belopp skall vara betalt senast 15, alt. 16, dagar innan retreaten börjar och sätts in på församlingens bankgiro för retreat 246-6548

”DU SOM VILLE MITT LIV”

25-28 jan 2024 | Introduktionsretreat för Unga vuxna med personlig vägledning

Leds av Henrik Wernvik, studentpastor Betlehemskyrkan Göteborg, Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut och Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen. Retreaten börjar torsdag med kvällsmat 18:30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11. Subventionerat pris/anmälningsavgift 950kr. I mån av plats tar vi emot gäster utanför målgruppen till ordinarie pris 3500kr, arbetsgivare 4000kr varav 950kr är anmälningsavgift. Med hjälp av FSUF kan dessa retreater subventioneras för målgruppen. Retreaten ges i samarbete med Equmenia Väst, Universitetskyrkan Göteborg och föreningen Kompass.

Mer info


Frågor om anmälan och retreaternas innehåll allmänhet: retreat@styrsomissionskyrka.se

Frågor om kost och praktiska frågor till husmor: husmorretreat@styrsomissionskyrka.se