VÅRA RETREATER

Retreater 2020

Innan du anmäler dig läs dokumenten under fliken Praktisk information

4 - 7 juni

Min djupaste längtan

Andakter, meditationer, vandring

Leds av församlingens pastorer Lena Huld, som även är leg psykoterapeut och Kaisa Svennberg, som även är pastor i Equmeniakyrkan Lerkil. Retreaten vilar i andakter och meditationer. Eftermiddagsvandring en av dagarna. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

Anmälan | Mer info

6 - 11 september FULLBOKAD, anmälan till reservlista kan göras

En tid för ro, en tid för bön

Retreat med personlig vägledning

Leds av Lena Bergström, pastor och verksamhetsledare för Brobygge, Equmeniakyrkan och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut. Stefan Jämtbäck, musiker och kommunikatör i Ekensbergskyrkan, håller i sång och musik i mässor och andakter. Retreaten börjar med gudstjänst på söndag kl 17 och avslutas på fredag förmiddag kl 11.30.

Kostnad: 5 000 kr därav anmälningsavgift 900 kr

Anmälan | Mer info

12 - 15 november

Gud i verkligheten

Retreat med personlig vägledning

Leds av Eva Cronsioe präst i Järna med Nås och Äppelbo församling Sv Kyrkan och författare, Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan Älvängen och Lena Huld, pastor i församlingen & leg psykoterapeut. Retreaten börjar med soppa och cafèkväll kl 18:15 och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.

Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

Anmälan | Mer info

Frågor

Frågor om anmälan och retreaterna i allmänhet: retreat(@)styrsomissionskyrka.se

Frågor till husmor: husmorretreat(@)styrsomissionskyrka.se